Vacaturetekst schrijven “Hoe concreter hoe beter!”

De arbeidsmarkt is de afgelopen 5 jaar erg verandert. Werkzoekende doen er alles aan om op te vallen en aandacht te trekken bij potentiële werkgevers. Voor een werkgever is het ook belangrijk om “in de picture” te staan bij de juiste kandidaten.

Mijn ervaring, als adviseur hrm, is dat bij te ruim of vaag omschreven vacatureteksten de hrm-afdeling wordt geconfronteerd met 100+ sollicitaties. De hrm professional maar ook de managers en/of medewerkers zijn veel tijd kwijt aan selectie (brieven lezen) en administratieve afwikkeling.

Om te voorkomen dat veel werkzoekenden moeten worden teleurgesteld en de hrm-afdeling wordt overbelast door de selectieprocedure is het van belang om een goede vacaturetekst te schrijven. Want zeg nu zelf, je bent alleen op zoek naar een potentieel passende werkzoekende en niet naar werkzoekend Nederland. In mijn blog deel ik een vijftal tips die helpen om de vacaturetekst zo te maken dat met zo minimaal mogelijke investering de juiste persoon wordt gevonden.

1) Zet de organisatie prominent in de etalage
Op deze manier kan een werkzoekende bepalen of de organisatie wel bij hem/haar past. Als hrm professional hoef je dit niet zelf te verzinnen want het is makkelijk te achterhalen bij de afdeling marketing/communicatie of in brochures voor de klant. Met die aanvulling dat in de vacaturetekst vooral de “sfeer” binnen de organisatie wordt weergegeven; welke gedragsafspraken (kernwaarden) zijn er en waarom zijn deze belangrijk voor de organisatie. Beschrijf daarbij zo specifiek mogelijk het onderscheidende vermogen van de organisatie.

2) Gebruik een algemeen herkenbare functienaam
Veel organisaties hebben een functiehuis of in ieder geval functies beschreven. Deze functienamen zijn niet altijd even herkenbaar voor werkzoekenden. Bijvoorbeeld de functie van financieel adviseur, dat kan een hypotheekverstrekker of accountant zijn. Terwijl gezocht wordt naar een controller.
Met het vergroten van de herkenbaarheid van de functienaam wordt de kans vergroot dat de juiste persoon solliciteert.

3) Beschrijf kort, krachtig en concreet wat de functie inhoud
Maak geen kopie van het functieprofiel en beschrijf alleen die activiteiten waar de functiehouder zich voor 70-80% van de tijd mee bezig houdt. Beschrijf dit in 4-5 zinnen of bullets. Mijn ervaring is dat bij meer tekst meer werkzoekenden zich in meer of mindere mate herkenen in de functie terwijl sommige activiteiten niet zo vaak voorkomen. Ter illustratie geef ik een voorbeeld. In de tekst staat dat er klantcontact is. Een werkzoekende heeft aantoonbaar ervaring met klantcontact en solliciteert. In de dagelijkse praktijk is er echter af en toe klantcontact en het is niet noodzakelijk dat iemand hierin ervaring heeft. In dit geval heeft een niet passende kandidaat gesolliciteerd.

4) Beschrijf de minimale functie-eisen en zorg dat ze meetbaar zijn
Minimaliseer dat overgekwalificeerde werkzoekende gaan solliciteren. Is de functie op mbo niveau in een specifieke richting, beschrijf dat als zodanig. De tekst “mbo+ of hbo starter” is te ruim en zorgt voor veel reacties. Een vaak gehoord argument om iemand “boven” niveau aan te nemen is het positieve effect op de korte termijn (korte inwerktijd, potentiële groei, etc) maar kent ook negatieve effecten op de middenlange termijn (snelle uitdiensttreding, demotivatie door geen uitdaging, ziekteverzuim, etc).

5) Kort en krachtige afsluiting
Houdt de laatste alinea kort en bondig en beschrijf alleen die afspraken die je kunt en wilt nakomen.
Geef alleen die informatie die, door de ogen van een sollicitant, belangrijk is voor zijn/haar beslissing om te solliciteren of niet.
Denk aan variabel arbeidsvoorwaarden waaronder salarisrange en het gebruik van bijv. een “cafetariamodel”. De datum waarop sollicitanten een reactie kunnen verwachten en met wie contact opgenomen kan worden voor vragen. Natuurlijk mag niet ontbreken waar de sollicitatiebrief en cv naartoe gestuurd moet worden.
Overige standaard informatie is makkelijk terug te vinden op de bedrijfswebsite en geïnteresseerde sollicitanten nemen de tijd om jouw website te bezoeken en zich volledig te informeren.

“Hoe concreter hoe beter!” Des te krachtiger de vacaturetekst is des de grote de kans dat de  juiste  persoon wordt gevonden en wordt ook hiermee een visitekaartje voor de organisatie afgegeven.

Bezoek mijn website www.heims-adviezen.nl om meer te weten over Margaretha Heimensen wat ik doe en mijn motto.

 

heims-adviezen